Link download Office 2013 & Office 2016 & Office 2019

❌Vui lòng chọn đúng bản Volume hoặc bản Retail.

❌Nếu download office bằng link Fshare, có thể mua point để download nhanh hơn.

❌Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng gọi số holtine kỹ thuật: 0909 56 57 00

 


Tải Office 2003 Pro


Bản 32 bit

✔️Google Drive & Fshare

Không cần key kích hoạt

 


Tải Office 2007 Pro Plus


Bản 32 bit

✔️Google Drive & Fshare

Có hướng dẫn kích hoạt trong file

 


Tải Office 2010 Pro Plus


Bản 32 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

✔️Volume: Google Drive & Fshare

 

Bản 64 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

✔️Volume: Google Drive & Fshare

 


Tải Office 2013 Pro Plus


Bản 32 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

✔️Volume: Google Drive & Fshare

 

Bản 64 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

✔️Volume: Google Drive & Fshare

 


Tải Office 2016 Pro Plus


Bản 32 bit

✔️Volume: Google Drive & Fshare

 

Bản 64 bit

✔️Volume: Google Drive & Fshare

Bản 32 bit và 64 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

 


Tải Office 2019 Pro Plus


Bản 32 bit và 64 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

✔️Volume: OneDrive & Fshare

Bao gồm: Office & Visio & Project

 


Tải Office 365 Pro Plus


Bản 32 bit và 64 bit

✔️Retail: Google Drive & Fshare

 


Tải Office 2016 Standard for MacBook


Hệ điều hành macOS

✔️Volume: Google Drive & Fshare

Không cần key kích hoạt

 


Tải Office 2019 Pro Plus for MacBook


Hệ điều hành macOS

✔️Google Drive & Fshare

 


Tải Office 365 Pro Plus for MacBook


Hệ điều hành macOS

✔️ Google Drive & Fshare

Để Lại Bình Luận Của Bạn!!!


Giỏ Hàng
Tổng Cộng: 0 ₫
Scroll