Link download Windows Server

Link download Windows Server 2022

Phiên bản Standard - Datacenter

 

Link download Windows Server Version 2004

Phiên bản Standard - Datacenter

 

Link download Windows Server Version 2019

Phiên bản Standard

Phiên bản Essentials

 

Link download Windows Server Version 2016

Phiên bản Standard + Datacenter

Phiên bản Essentials

 

Link download Windows Server 2012 R2

Phiên bản Standard + Datacenter

Phiên bản Essentials

 

Link download Windows Server 2012

Phiên bản Standard + Datacenter

Phiên bản Essentials

 

Link download Windows Server 2018

Phiên bản Multiple

Phiên bản Storage

 

Link download Windows Server 2018 R2

Phiên bản Multiple

Phiên bản Storage

 

XEM THÊM CÁC BÀI TIN TỨC KHÁC:

Để Lại Bình Luận Của Bạn!!!


Giỏ Hàng
Tổng Cộng: 0 ₫
Scroll