Cách tạo hàm bình phương trong Excel tính toán nhanh chóng và chính xác

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn cách tạo hàm bình phương trong Excel. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể tính toán bình phương của một hoặc nhiều số một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hàm bình phương và sử dụng nó trong các công thức tính toán khác để tăng hiệu quả làm việc của bạn trong Excel.

Ứng dụng của hàm bình phương trong excel

Trong Excel, hàm bình phương được sử dụng để tính bình phương của một số. Hàm này rất hữu ích khi bạn cần tính toán một số bình phương trong một bảng tính Excel. Cách sử dụng hàm bình phương: Hàm bình phương được sử dụng với cú pháp như sau: =BÌNH.PHƯƠNG(số). Ở đây, số là giá trị mà bạn muốn tính bình phương của nó.

Sử dụng hàm bình phương trong các công thức tính toán khác

 Bạn có thể sử dụng hàm bình phương trong các công thức tính toán khác để tính toán các giá trị phức tạp hơn. Ví dụ: =BÌNH.PHƯƠNG(A1)+B1.

Sử dụng hàm bình phương trong các tính toán thống kê

 Hàm bình phương cũng có thể được sử dụng trong các tính toán thống kê, ví dụ như tính trung bình bình phương của một tập hợp các số. Ví dụ: =TRUNG.BÌNH(BÌNH.PHƯƠNG(A1:A10)).

Sử dụng tên ô thay vì giá trị

Bạn có thể sử dụng tên ô thay vì giá trị để tính bình phương của một ô cụ thể trong bảng tính Excel. Ví dụ: =BÌNH.PHƯƠNG(Số_A).

ham-binh-phuong-trong-excel-1 

Kết hợp hàm bình phương với các hàm khác

Bạn có thể kết hợp hàm bình phương với các hàm khác để tạo ra các công thức phức tạp hơn. Ví dụ: =SUM(BÌNH.PHƯƠNG(A1:A10)).

Tính toán các số âm

Sử dụng hàm BÌNH.PHƯƠNG để tính toán các số âm: Hàm BÌNH.PHƯƠNG có thể được sử dụng để tính toán các số âm. Ví dụ: =BÌNH.PHƯƠNG(-3) sẽ trả về kết quả là 9.

 Tạo hàm bình phương trong Excel ra sao

Trong Excel, bạn có thể tạo hàm bình phương bằng cách sử dụng trình biên tập công thức. Điều này cho phép bạn tạo một hàm bình phương tùy chỉnh của riêng mình để tính bình phương của một số hoặc một loạt các số trong bảng tính Excel.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách tạo một hàm bình phương trong Excel:

Bước 1: Mở một bảng tính Excel mới hoặc mở bảng tính Excel hiện có mà bạn muốn thêm hàm bình phương vào.

Bước 2: Chọn ô mà bạn muốn đặt hàm bình phương. Nhập "= POWER(" vào ô công thức.

ham-binh-phuong-trong-excel 

Bước 3: Nhập số hoặc tên ô mà bạn muốn tính bình phương của nó sau dấu ngoặc mở.

Bước 4: Nhập số 2 sau dấu phẩy để chỉ định rằng bạn muốn tính bình phương của số đó

Bước 5: Nhập dấu ngoặc đóng ")" để kết thúc công thức. Nhấn Enter để hoàn tất công thức.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính bình phương của số 5 và đặt kết quả vào ô A1, bạn có thể sử dụng công thức "= POWER(5,2)" hoặc "= 5^2" (dấu mũ thay vì hàm POWER).

Lưu ý rằng khi sử dụng hàm bình phương trong Excel, bạn cần đảm bảo rằng dấu phẩy được sử dụng để phân tách các đối số trong hàm, và bạn cần sử dụng dấu ngoặc đơn để bao quanh các giá trị đơn.

Nếu bạn muốn sử dụng hàm bình phương trong các công thức tính toán khác, bạn có thể thay thế số hoặc tên ô bằng các công thức khác. Ví dụ, "=POWER(A1+3,2)" sẽ tính bình phương của tổng của ô A1 và số 3.

Trên đây là cách tạo hàm bình phương trong Excel. Việc tạo ra các hàm tùy chỉnh khác nhau trong Excel có thể giúp bạn tăng tốc độ tính toán và tăng hiệu quả làm việc của mình.

Các kiến thức hữu ích về Excel khác:

Để Lại Bình Luận Của Bạn!!!

Tin tức Hot


Giỏ Hàng
Tổng Cộng: 0 ₫
Scroll